Het Integrated Dentistry cursuscentrum

Integrated Dentistry, dat opgericht is in 2003, verzorgt basis-opleidingen, specialisatiecursussen en nascholingscursussen voor het volledige tandheelkundige team: assistentes, mondhygiënisten, orthodontisten en tandartsen. Het is een opleidingsinstituut dat gespecialiseerd is in het integreren van de verschillende deelgebieden van de tandheelkunde (combineren en integreren van specialisaties en subspecialisaties in de dagelijkse praktijkvoering zonder daarbij het overzicht te verliezen). Op de locaties waar de opleidingen en cursussen gegeven worden heeft men altijd directe beschikking over een auditorium en  nog belangrijker alle klinische faciliteiten. Live patiënten behandelen en live trainingen zijn daarom ook mogelijk. Kortom; alles onder één dak.


Integrated Orthodontics

Integrated Dentistry traint samen met de ‘European Academy of Integrated Orthodontics’ tandartsen en orthodontisten om orthodontische technieken en denkwijzen in hun alledaagse praktijkvoering te integreren waardoor het aantal behandelopties wordt vergroot. De EAIO is dat onderdeel van Integrated Dentistry dat zich specifiek toelegt op de orthodontie. In de hedendaagse tandheelkunde bestaat er een trend van specialisatie en subspecialisatie met als gevaar dat de behandelaar de helikopterview verliest en niet alle problematiek in het juiste perspectief kan plaatsen.


Het ontstaan van Integrated Dentistry en Integrated Orthodontics 

Het ontstaan is vooral geïnspireerd door het ontbreken van een adequate opleiding en continue nascholing voor de praktiserend tandarts/orthodontisten. Het biedt orthodontisten de mogelijkheid om zich in Nederland te bekwamen in de lasertechnologie, die van pas komt bij het afbehandelen van een orthodontische patiënt. Daarnaast loopt scholing voor preventieassistenties vaak vast op klinisch onderwijs en gebrek aan geschikte patiënten: voor onze klinische cursussen is het daarom niet nodig eigen patiënten in te brengen. Patiënten uit ons tandheelkundig centrum kunnen worden behandeld tijdens de klinische onderdelen.